Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #253
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2021 RTM Server Standard Server Standard
  Volume:MAK

  Key: D3N3X-Y3Y2B-FWJRD-7MRRD-BHCX8
  Sub Type: [Fe]X22-39414
  Activation Count: 416

  Key: Y97J3-VRNPT-94DXP-R7HRP-XTRQW
  Sub Type: [Fe]X22-39414
  Activation Count: 439

  Key: C7PN9-3KQMK-HKJMM-G667X-3RWDW
  Sub Type: [Fe]X22-39414
  Activation Count: 488

  Key: TWQXN-7WM8J-KVC7C-67GXD-T6RQW
  Sub Type: [Fe]X22-39414
  Activation Count: 466

  #656
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
  *****-*****-*****-XY79G-D3Y3M

  Windows Server 2021 RTM Server
  Datacenter;*****-*****-***** Retail
  *****-*****-*****-G6WT8-D9QWH

  Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail
  *****-*****-*****-RC7FR-7H8VQ

  Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
  *****-*****-*****-X7QBF-F63FR

  Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail
  *****-*****-*****-JDMJ6-6849D

  Windows Server 2016 RTM ServerStandard Retail
  *****-*****-*****-8KCBG-MKPG4

  Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail
  *****-*****-*****-W32TR-K4T28

  Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail
  *****-*****-*****-K4WKT-YHBMF


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #837
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2012 RTM Server Datacenter Retail

  Key: *****-*****-*****-9HVPH-HXH69
  Sub Type: X18-18456
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #904
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2012 RTM Server Datacenter Retail

  Key: *****-*****-*****-YD7PJ-BWMT9
  Sub Type: X18-18456
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #928
  Admin
  Quản lý

  Windows Server Essentials 2016 RTM Server Solution Retail

  Key: *****-*****-*****-WV8DG-P7KP8
  Key: *****-*****-*****-VTQDP-8XDC8
  Key: *****-*****-*****-RCQ28-DGQC8
  Key: *****-*****-*****-MD8XF-6Q8TW
  Key: *****-*****-*****-QKQ7P-V8R6W
  Key: *****-*****-*****-B9MQM-7MJTW

  Sub Type: [RS1]X21-03231
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1050
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2019 RTM Server Standard Retail

  Key: *****-*****-*****-4F79M-G3DD3
  Key: *****-*****-*****-DTC47-M4JWF

  Sub Type: [RS5]X21-83401
  Error Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows Server 2021 RTM Server Datacenter Azure Stack HCI AddOn Retail

  Key: *****-*****-*****-T7MYB-39QWH
  Sub Type: [Fe]X22-39485
  Error Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows Server 2021 RTM Server Standard Retail

  Key: *****-*****-*****-KJJCC-FYB3M
  Sub Type: [Fe]X22-39497
  Error Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows Server Essentials 2019 RTM Server Solution Retail

  Key: *****-*****-*****-26YK2-BTF9D
  Sub Type: [RS5]X21-83774
  Error code: Online key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1562
  Admin
  Quản lý

  Windows Server 2012 RTM Server Datacenter Retail

  Key: *****-*****-*****-R8HW7-BDTDK
  Key: *****-*****-*****-WK7Q3-DV3KX

  Sub Type: X18-18456
  Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.