Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 8.1

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #166
  Admin
  Quản lý

  Windows 8.1 RTM Professional Retail

  Key: PR3P4-KN8FY-4D96W-PT94R-3C9GM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008

  #642
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-8CPMG-WXBCY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]X18-95550
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #799
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-KM378-RX7Q7
  Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
  Sub Type: [Blue]X18-95879
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #800
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-Q38FK-FRFYC
  Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
  Sub Type: [Blue]X18-95456
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #865
  Admin
  Quản lý

  Windows Embeded Industry 8.1 RTM RETAIL

  Key: *****-*****-*****-J72P9-JXBD7
  SUB TYPE: X18-95879
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1654
  Admin
  Quản lý

  Windows 8 RTM APPXLOB-Client VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-FJTGQ-FM2MV
  Sub Type: res-v1805
  Activation Count: 997


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1692
  Admin
  Quản lý

  Windows Embeded Industry 8.1 RTM RETAIL

  Key: *****-*****-*****-GY8X6-6F27V
  SUB TYPE: (Blue)X18-95879
  Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.