Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 8.1

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #166
  Admin
  Quản lý

  Windows 8.1 RTM Professional Retail

  Key: PR3P4-KN8FY-4D96W-PT94R-3C9GM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008

  #642
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-8CPMG-WXBCY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]X18-95550
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #799
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-KM378-RX7Q7
  Description: Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail
  Sub Type: [Blue]X18-95879
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #800
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-Q38FK-FRFYC
  Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
  Sub Type: [Blue]X18-95456
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #865
  Admin
  Quản lý

  Windows Embeded Industry 8.1 RTM RETAIL

  Key: *****-*****-*****-J72P9-JXBD7
  SUB TYPE: X18-95879
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1654
  Admin
  Quản lý

  Windows 8 RTM APPXLOB-Client VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-FJTGQ-FM2MV
  Sub Type: res-v1805
  Activation Count: 997


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1692
  Admin
  Quản lý

  Windows Embeded Industry 8.1 RTM RETAIL

  Key: *****-*****-*****-GY8X6-6F27V
  SUB TYPE: (Blue)X18-95879
  Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1758
  Admin
  Quản lý

  Windows 8.1 RTM Professional Professional N Enterprise Enterprise N Vol:MAK

  Key: *****-*****-*****-KX2GT-3V4X3
  Sub Type: [Blue]X18-95505
  Activation Count: Online


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1800
  Admin
  Quản lý

  Windows 8.1 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-T4RKY-DPC6M
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Code: 0xC004C008

  ➖➖➖➖➖➖
  Windows 8.1 RTM Professional OEM:NONSLP

  Key: *****-*****-*****-FQ2QH-94Q2Q
  Sub Type: [Blue]X18-95494
  Code: 0xC004C008

  ➖➖➖➖➖➖
  Windows 8.1 RTM Embedded Industry Retail

  Key: *****-*****-*****-6HHR6-6F27V
  Sub Type: [Blue]X18-95879
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2022
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Windows 8.1 Pro, ProN, Ent, EntN VL MAK

  Key : *****-*****-*****-DGXPC-P9WK3
  Key Status : Valid
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95507
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 652


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2065
  Admin
  Quản lý

  Windows 8 RTM Core Single Language OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-VFJBP-DC733
  Sub: X18-15555
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2434
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Windows 8 ALL Versions VL MAK

  Key : *****-*****-*****-VJR2J-QC73P
  Key Status : Valid
  Description : Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : X18-15518
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 1785 (6f9)
  Activ. Count : 610


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.