Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#954
Admin
Quản lý

Key: *****-*****-*****-BWDXH-46YWX
Description: Win 10 RTM CoreCountrySpecific OEM:DM
Sub type: [TH]res-v3423
Error code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-4MG6H-T3BP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.