Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#725
Admin
Quản lý

Windows 10 RTM Professional OEM:NONSLP

Key: *****-*****-*****-3CMKT-BP2KF
Key: *****-*****-*****-8BF64-3DBP4
Key: *****-*****-*****-7WJBJ-WB49F
Sub Type: [TH]res-v3307
Error Code: 0xC004C008

Windows 10 RTM Core OEM:NONSLP

Key: *****-*****-*****-CC792-VFR7G
Sub Type: [TH]X19-99555
Error Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.