Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 7 Phản Hồi về: Windows 7

#582
Admin
Quản lý

Windows 7 SP1 Professional Retail

Phone method

Key: *****-*****-*****-R2VQ6-X9TQR
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: OxC004C008

Windows 7 SP1 Ultimate Retail

Phone method

Key: *****-*****-*****-DW2XD-T23HQ
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: OxC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.