Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#558
Admin
Quản lý

Win 10 RTM Education Retail (OEM, MAK)

Key: *****-*****-*****-GWTGT-H8RBY
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]res-v3280
Error Code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-TWQD2-V8RB3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98672
Activation Count: 479

Key: *****-*****-*****-42C96-GMT4Q
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98670
Activation Count: 235

Key: *****-*****-*****-C9WHG-QYHY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98672
Activation Count: 490


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.