Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 7 Phản Hồi về: Windows 7

#307
Admin
Quản lý

Windows 7 SP1 Professional Retail
Online key
Key: *****-*****-*****-CFV9K-BJTK7
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key

Windows 7 Professional OEM:COA
Phone method
Key: *****-*****-*****-WJVRX-WPRGF
Description: Windows 7 Professional OEM:COA
Sub Type: X15-37341
Error Code: OxC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.