Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#279
Admin
Quản lý

Windows 10 RTM Core OEM:DM
Phone method
Key: *****-*****-*****-D7176-J2QDQ
Description: Win 10 RTM Core OEM:DM
Sub Type EMIX19-99523
Error Code OxC004C008

Windows 10 RTM Professional Volume:MAK
Key: *****-*****-*****-4WDY9-QV66Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: EMIX19-98796
Activation Count: 134


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.