Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 7 Phản Hồi về: Windows 7

#2097
Admin
Quản lý

Windows 7 Professional OEM:COA

Key: *****-*****-*****-KRM78-JYJ93
Key: *****-*****-*****-GMBDG-J6P2Y
Key: *****-*****-*****-RGTJ2-QPVJC
Key: *****-*****-*****-MHRKT-FRVF6

Sub Type: X15-37341
Code: Online Key

➖➖➖➖➖➖

Windows 7 Ultimate Retail

Key: *****-*****-*****-HDBPQ-JVV3P
Sub Type: X15-39004
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.