Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#2085
Admin
Quản lý

Windows Server 2021 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-MXQQM-HVCXY
Sub Type: [Fe]X22-39497
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖🫥➖➖➖➖

Windows Server 2021 RTM Server Datacenter Azure Stack HCI AddOn Retail

Key: *****-*****-*****-TGK7H-HXQWH
Sub Type: [Fe]X22-39485
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.