Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 11 Phản Hồi về: Windows 11

#2019
Admin
Quản lý

Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

Key: *****-*****-*****-P982Q-M7V22
Key: *****-*****-*****-TQHXK-FRG6P

Sub: [TH]X19-99481
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖➖

Windows 10/11 RTM Professional Retail

Key: *****-*****-*****-QK222-7CFC6
Sub: [TH]res-v3308
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖➖

Windows 10/11 RTM Home/Core OEM:NONSLP

Key: *****-*****-*****-X2PJP-P9XQT
Sub: [TH]res-v3260
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.