Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#1968
Admin
Quản lý

Windows Server Essentials 2019 RTM Server Solution Retail

Key: *****-*****-*****-9XXWH-6X2KD
Sub: [RS5]X21-83774
Code: Online key
➖➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2019 RTM Server Datacenter Retail

Key: *****-*****-*****-DMHGH-T3DFR
Sub: [RS5]X21-83712
Code: Online key
➖➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2019 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-KYVH9-T847Q
Sub: [RS5]X21-83401
Code: Online key


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.