Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#1967
Admin
Quản lý

Windows Server 2021 RTM Server Datacenter Azure Stack HCI AddOn Retail

Key: *****-*****-*****-KTK7J-VH9B7
Sub Type: [Fe]X22-39485
Code: Online key
➖➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2021 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-BX4CH-XD97B
Sub Type: [Fe]X22-39497
Code: Online key


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.