Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#1966
Admin
Quản lý

Windows 10/11 RTM Core OEM:DM

Key: *****-*****-*****-VRRCC-4RG3R
Sub Type: [TH]X19-99550
Code: 0xC004C008
➖➖➖➖➖➖➖

Windows 10/11 RTM Professional Retail

Key: *****-*****-*****-6HYJT-Y98XG
Key: *****-*****-*****-8JW4K-YDWXG

Sub Type: [TH]X19-98845
Code: 0xC004C008
➖➖➖➖➖➖➖

Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

Key: *****-*****-*****-YFV8Y-JK8XC
Key: *****-*****-*****-6M2YG-C9XTP
Key: *****-*****-*****-8WFX8-BWRC2

Sub Type: [TH]X19-99481
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.