Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#1842
Admin
Quản lý

Windows Server 2021 RTM Server Datacenter Azure Stack HCI AddOn Retail

Key: *****-*****-*****-JMBXY-DPHJH
Sub Type: [Fe]X22-39485
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2021 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-TK7YX-YDY3M
Sub Type: [Fe]X22-39497
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.