Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 8.1 Phản Hồi về: Windows 8.1

#1800
Admin
Quản lý

Windows 8.1 RTM Professional Retail

Key: *****-*****-*****-T4RKY-DPC6M
Sub Type: [Blue]res-v2600
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖➖
Windows 8.1 RTM Professional OEM:NONSLP

Key: *****-*****-*****-FQ2QH-94Q2Q
Sub Type: [Blue]X18-95494
Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖➖
Windows 8.1 RTM Embedded Industry Retail

Key: *****-*****-*****-6HHR6-6F27V
Sub Type: [Blue]X18-95879
Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.