Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#1111
Admin
Quản lý

Key: *****-*****-*****-T7PYM-F9CKM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98801
Activation Count: 4070

Key: *****-*****-*****-R9KJH-94R9G
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.