Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#1063
Admin
Quản lý

Windows 10/11 RTM Professional OEM:NONSLP

Key: *****-*****-*****-YM6DF-W8F9F
Sub Type: [TH]X19-99504
Phone Code: 0xC004C008

➖➖➖➖➖

Windows 10/11 RTM Professional Retail

Key: *****-*****-*****-X2P2W-2GYP6
Sub Type: [TH]res-v3308
Phone Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.