Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web Nshop.info. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v. Điều này có thể xảy ra khi bạn điền vào một biểu mẫu, đăng ký tài khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
  • Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, v.v.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.
  • Tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp được phép hoặc yêu cầu theo quy định pháp luật.

Cập nhật Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để được cập nhật với những thay đổi mới.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: https://nshop.info/lien-he/